Cvičení s miminky od 6 měsíců do 3 let

Cvičení s rodiči

01

Cvičení pro ležící děti

Kurz je vhodný pro děti, které zvládnou otočení ze zad na bříško. Během lekcí si ukážeme, jak správně dál miminko motivovat k dalšímu vývoji, aby se správně dostalo do další důležité fáze vývoje a to je symetrické lezení. Dále si na lekcích ukážeme, jak miminko správně nosit, zvedat a pokládat z/na podložku.

Ukážeme si jednoduché hry, kterými můžete miminko doma zabavit a také i řekneme různé tipy na různé hračky v jednotlivých období. Spousta hraček a aktivit se dá vymyslet přímo doma a není potřeba stále kupovat nové a nové hračky.

Během civčení rozvíjíme nejen pohybovou stránku, ale také jemnou motoriku, orientaci v prostoru, socializaci, používáme různé pomůcky a cvičení je doprovázené básničkami a písničkami.

02

Cvičení pro lezoucí děti

Kurz je vhodný pro děti, které již lezou, stoupají, chodí kolem nábytku nebo se samostatně postaví, ale ještě nechodí. Za pomocí básniček a písniček rozvíjíme nejen pohybovou stránku dětí, ale také rozumovou stránku, jemnou motoriku a socializaci. Cvičení je opět v souladu s psychomotorickým vývojem děťátka. Během cvičení používáme různé zajímavé pomůcky, které se dají koupit v obchodě nebo jednoduše vyrobit doma. Začínáme už stavět jednoduché opičí dráhy a seznamujeme se s pomůckami, které bude používat v pozdějším věku - balanční čočky, kruhy, šátky, overbally apod.

03

Cvičení pro chodící děti

Kurz je vhodný pro děti, které již chodí. V těchto lekcích začínáme hárt různé hry, formou her trénujeme lokomoční dovednosti, zařazujeme tanečky, používáme různé pomůcky na jemnou motoriku, začínáme zkoušet různá dechová cvičení a stavíme opičí dráhy, kde využíváme různé překážky, balanční pomůcky, senzomotorické podložky, kladiny apod. Rozvíjíme děti i po jejich rozumové stránce - učíme se postupně rozlišovat a pojmenovávat bravy, zvířata, věci a používáme Montessory pomůcky.

04

Cvičení pro děti od 2 let

V těchto lekcích cvičí stále rodiče s dětmi, ale děti začínají být stále více samostatnější. Zábavnou formou a hrou vedeme děti k pohybu. Na začátku lekcí se přivítáme, pak následují různé básničky a písničky a formou her rozvíjíme lokomoční dovednosti. Součástí každé lekce je opičí dráha a na konci hodiny různé aktivity ke zklidnění - činnosti pro rozvoj jemné motoriky, rozumové stránky nebo dechová cvičení. Děti se postupně osamostatňují a kolem 3. roku zvládají cvičit bez rodičů.

Cvičení pro děti 3-6 let

Cvičení bez rodičů

Během těchto lekcí děti cvičí samostatně bez rodičů. I nadále bhem těchto lekcí vedeme děti formou her k pohybu, zdokonalujeme lokomoční dovednosti, zařazujeme do cvičení prvky jógy, aktivity podporující správné dýchání, stavíme různé překážky, používáme balančí a senzomotorické podložky a učíme děti spolupráce s vrstevníky. Děti se přirozeně hýbají a zároveň se chystají k tomu, aby pozdějí zvládly přechod k cíleným sportům.