GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

Aby mohly nabízené kurzy fungovat, je třeba zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

Správcem osobních údajů je Simona Ševčíková, IČ: 08840334.

Osobní údaje zpracovávám pro následující účely: - Kurzy cvičení rodičů s dětmi, Kurzy cvičení dětí, instruktážní Kurzy masáží dětí a kojenců, instruktážní Kurzy správné manipulace s novorozencem a kojencem a Poradnu psychomotorického vývoje, Kurzy vaničkování.

Za tímto účelem zpracovávám následující údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • adresa
  • číslo bankovního účtu
  • jméno a příjmení Vašeho dítěte včetně data narození
  • adresy
  • kurz, který navštěvuje

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy, tedy organizace kurzů.

Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání kurzu a po zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracovávání. Údaje na přihlášce používám jen pro své účely, které se týkají kurzů (nabídka novinek, aktuálních a navazujících kurzů, jednorázových kreativních programů, zasílání potvrzujících e-mailů v souvislosti s rezervací na Vámi vybraný kurz, lekci či program včetně platebních údajů, zasílání provozních řádů a přihlášek e-mailem, vystavování dokladů o zaplacení (faktury a stvrzenky), případná nemoc lektorky, případné zrušení kurzu, lekce či programu, komunikace ohledně absencí a náhrad).

Souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, máte právo přístupu k těmto údajům, právo na jejich opravu a právo na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Máte možnost nesouhlasit s jednotlivými účely. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku a právo na výmaz osobních údajů. Kontaktní údaj pro uplatnění práv je e-mailová adresa cvicenisesimcou@gmail.com